GMINA SIENNICA

 

      Gmina Siennica została utworzona 1 stycznia 1973 r. na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. Gmina obejmuje 39 sołectw (39 wsi). Ustrój gminy określa Statut Gminy przyjęty uchwałą Nr IV/27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 2003 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr VII/66/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 listopada 2003 r. Gmina posiada herb, którym jest znak szarej podkowy z otworami na dole, łukiem ku górze oraz dwa żółte krzyże maltańskie. Jeden z nich umieszczony jest w środku podkowy, drugi zaś bez prawego ramienia, znajduje się na podkowie. Znaki te umieszczone są na niebieskim polu pionowe, prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Herb jest wierną kopią herbu "Krzywda" z okresu, kiedy Siennica posiadała prawa miejskie.

 

                  Siedzibą władz gminy jest:

 

 

Urząd Gminy w Siennicy

 ul. Kołbielska 1,   05-332 Siennica

tel. (25) 757-20-20,     fax. (25) 757-20-95

 

e-mail: ugsiennica@poczta.fm

www.ugsiennica.pl

BIP: http://ugsiennica.bip.org.pl

 

 

              

                 Władze:

 

Przewodniczący Rady Gminy

  Witold Sokół

tel. (25) 757 22 21

Wójt

  Grzegorz 

  Zieliński                 

tel. (25) 757 20 20

Zastępca Wójta

  Andrzej Gawłowski

tel. (25) 757 20 20

Sekretarz Gminy

  Małgorzata Pańczak

tel. (25) 757 20 20

Skarbnik Gminy

  Danuta Zwierz

tel. (25) 757 22 90

Kierownik USC

  Elwira Cabaj

tel. (25) 757 22 86